PRH LEI vs LEI Rekisteri

Maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä on suunniteltu edistämään LEI-tunnuksen myöntäjien ja rekisteröijien välistä kilpailua LEI-tunnusta hakevien toimijoiden eduksi. LEI-tunnuksen myöntämisen ja ylläpidon hinnoittelu on siis jätetty organisaatioiden itsensä vastuulle. Tämä selittää, miksi jotkut tätä palvelua tarjoavat yritykset veloittavat kaksinkertaisen hinnan kilpailijoihinsa verrattuna.

  

PRH LEI                                                                                         LEI Rekisteri

rekisteröintimaksu (1 vuosi) – 70€                                        rekisteröintimaksu (1 vuosi) – 65€

vuosittainen uusimismaksu – 30€                                        vuosittainen uusimismaksu – 65€

monen vuoden uusinta – ei tarjolla                                       monen vuoden uusinta 3 vuodeksi – 55€/ vuosi

                                                                                                         monen vuoden uusinta 5 vuodeksi – 49€/ vuosi

                                               

* Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, joka lisätään tarvittaessa.
*Saatavilla: https://www.prh.fi/fi/lei-tunnus/hinnasto_ja_maksuohjeet.html [Accessed 29th June 2023].

REKISTERÖI LEI-TUNNUKSESI NYT

 


Kuka myöntää LEI-koodeja? 

Globaali LEI Järjestelmä (GLEIS) kehitettyyn G20:n toimesta vuonna 2011, vastauksena vuoden 2008 maailmanlaajuiseen finanssikriisiin.

LEI-tunnuksen (Legal Entity Identifier) hankkiminen on helppoa – sinun tarvitsee vain valita haluamasi liikekumppani kaikkien LEI-tunnuksen myöntävien ja rekisteröivien organisaatioiden joukosta. Valinta voi tapahtua GLEIFin (Global Legal Entity Foundation) hyväksymien paikallisten toimintayksiköiden (Local Operating Units, LOU) tai rekisteröintiagenttien (Registration Agents, RA) välillä.

LOU:lla on valtuudet myöntää LEI-tunnuksia rahoitustoimiin osallistuville oikeudellisille toimijoille. Vaikka LOU:t voivat itse rekisteröidä LEI-tunnuksia asiakkailleen, ne tyypillisesti jättävät asiakkaiden tavoittamisen ja mahdollisten haasteiden ratkaisemisen RA:ille.

GLEIF loi “rekisteröintiagentin” käsitteen yksinkertaistaakseen LEI-tunnusten myöntämistä. Niiden tehtävänä on auttaa kaltaisiasi oikeudellisia toimijoita, jotka haluavat saada LEI-koodin. Agenttien onnistumisen ratkaisee niiden järjestelmien tehokkuus ja se, miten hyvin ne pystyvät yksinkertaistamaan LEI-rekisteröinti- tai uusimisprosessia asiakkailleen. 


LEI hinnoittelu 

LEI-tunnuksen myöntämisestä ja ylläpidosta perittävät maksut määräytyvät yksinomaan LOU:n tai RA:n päätöksellä. Tämä selittää erilaiset hintaerot, joihin saatat törmätä etsiessäsi yhteistyökumppaneita. LEI-numeron hankkiminen voi maksaa 65€+alv ja 150€+alv välillä riippuen valitsemasi kumppanin ansaintamallista.

Tästä järjestelmästä ei kuitenkaan usein mainita, että LEI-hinnat määräytyvät organisaation oman hinnoittelurakenteen mukaan, eikä niillä ole mitään tekemistä itse LEI-koodin arvon kanssa. Koodi on yksinkertaisesti väline, jonka avulla voidaan helposti tunnistaa rahoitusmarkkinoilla toimivat toimijat. 


PRH LEI

PRH on Suomen patentti- ja rekisterihallitus, joka tarjoaa myös LEI-rekisteröintipalvelua. Yritykset ja yhteisöt, joilla on suomalainen Y-tunnus, sivuliikkeitä lukuun ottamatta, voivat hakea LEI-tunnusta Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Siellä ei anneta kuitenkaan neuvontaa siitä, tarvitseeko yrityksesi tai yksikkösi koodin.

PRH LEI on GLEIFin akkreditoima LOU, joka on päättänyt olla tekemättä yhteistyötä rekisteröintiasiamiesten kanssa. 

KVK LEI:n avulla LEI:n ensimmäinen rekisteröinti maksaa 70 €+alv ja uusiminen myös 30€+alv per LEI.

 

LEI-tunnuksen hinnasto ja maksuohjeet [online]. 

Saatavilla: https://www.prh.fi/fi/lei-tunnus/hinnasto_ja_maksuohjeet.html [Accessed 29th June 2023].  


LEI Rekisteri

LEI-rekisteri on virallinen RA. Olemme auttaneet oikeudellisia toimijoita hakemaan uusia LEI-koodeja tai siirtämään ja uusimaan olemassa olevia LEI-koodeja vuoden 2018 alusta lähtien. Olemme menestyksekkäästi pyrkineet tavoitteeseemme tehdä LEI-rekisteröintiprosessista yksinkertaisen, automaattisen, nopean ja edullinen. LEI-rekisteri on rakentanut uskollisen asiakaskunnan tarjotessaan markkinoiden alhaisimpia hintoja ja ylläpitämällä samalla aktiivista 7 päivää viikossa toimivaa asiakastukea 35 maassa.  

LEI-rekisteriin rekisteröinti maksaa 65 € + alv, ja sama koskee myös vuosittaisia uusintoja, ellet halua rekisteröityä useamman vuoden ajaksi. LEI Rekisteri otti tämän periaatteen käyttöön vuonna 2018, ja siitä on nyt tullut standardi monien palveluntarjoajien keskuudessa. 

Monivuotiset uusinnat on suunniteltu auttamaan sinua säästämään aikaa ja rahaa. LEI-rekisteri ottaa vastuun LEI-tunnuksesi uusimisesta ennen vuotuista päättymispäivää, mikä auttaa välttämään ikäviä tilanteita, kuten sen, että liiketoimesi estetään vanhentuneen LEI-tunnuksen vuoksi.

Voit valita 3- ja 5-vuotisen tilauksen, joista ensimmäinen maksaa 55 € + alv vuodessa ja toinen vaihtoehto vain 49 € + alv vuodessa. 

REKISTERÖI LEI-TUNNUKSESI NYT

 


LEI-tietojen laatu 

Tietojen laadun käsitteen selventämiseksi GLEIF on määritellyt tiiviissä vuoropuhelussa LEI:n sääntelyn valvontakomitean ja LEI:n myöntävien organisaatioiden kanssa mitattavissa olevat laatukriteerit käyttäen Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) kehittämiä standardeja.

GLEIF julkaisee kuukausittain Global LEI Data Quality raportteja ja LEI Issuer Data Quality raportteja. Nämä tiedostot ovat saatavilla osoitteessa GLEIF Data Quality Management.

Verrattaessa PRH LEI:tä eli Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja RapidLEI-kumppanimme (Ubisecure Oy) LEI:tä keskenään huomaat, että keskeinen muuttuja Average Total Data Quality Score (TDQS) on pysynyt molemmilla LEI-palveluntarjoajilla vahvasti 99,99:ssä. Tämä tarkoittaa, että näiden kahden LEI-palveluntarjoajan tekemän työn laatu on yhtä erinomaista.

Laaturaportit (2022) [online]. 

Saatavilla: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-data-quality-management
[Accessed 24th March 2021].  


Keskeiset huomiot

  • LEI-tunnuksen myöntämisen ja ylläpitämisen hintaa ei ole jäsennelty, ja se on jätetty kunkin LEI-tunnuksen myöntäjän ja rekisteröintiagentin itsensä päätettäväksi.
  • LEI-hinta heijastaa valitsemasi kumppanin ansaintamallia eikä sillä ole mitään tekemistä LEI:n arvon kanssa.
  • Tarkistaaksesi palveluntarjoajasi tietojen laadun, käy sivulla GLEIF Data Quality Management Report