TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Johdanto

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä "tietosuojakäytäntö") antaa sinulle yleiskatsauksen niistä tarkoituksista, oikeusperustoista ja keinoista, joiden mukaisesti LEI Register -konserniyhtiö (jäljempänä "LEI Rekisteri" tai "me") käsittelee henkilötietoja. Lisäksi tietosuojakäytännössä selitetään, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä kuvataan tietojen säilytysajat ja oikeutesi rekisteröitynä sekä kerrotaan, miten voit käyttää näitä oikeuksia.
Varmistaakseen henkilötietojen korkeatasoisen suojan sekä kaikkien vaatimusten täyttymisen LEI Rekisteri noudattaa koko toiminnassaan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "GDPR") ja muun sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on LEI Register -konserniyhtiö, eli LEI Register -konserniin kuuluva yritys, joka on vastuussa tietojesi käsittelystä sopimussuhteen tai esisopimussuhteen perusteella tai muiden yrityksen tarjoamien palveluiden perusteella, joita olet käyttänyt tai aiot käyttää. Kaikkien LEI Register -konsernin yritysten yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen perusta

LEI Rekisteri käsittelee henkilötietojasi vain siinä vähimmäistasossa, joka on tarpeen tässä tietosuojaselosteen luvussa kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Kaikella henkilötietojen käsittelyllä on erityinen, rajoitettu tarkoitus ja oikeusperusta, joita kuvataan yksityiskohtaisesti jäljempänä.

2.1. Palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten tekeminen ja täyttäminen.

LEI Rekisterin päätehtäviin kuuluu oikeushenkilön tunnistamiseen maailmanlaajuisesti käytettävien LEI-tunnusten (Legal Entity Identifier) virallisena rekisteröintiasiamiehenä toimiminen. Näihin toimintoihin kuuluvat oikeushenkilöille tarjottavat palvelut, jotka liittyvät LEI-tunnuksen rekisteröintiin, uusimiseen ja siirtoon.

Näiden palvelujen tarjoamiseksi LEI Rekisteri käsittelee palveluitamme käyttävien oikeushenkilöiden edustajien yhteystietoja (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Tässä kohdassa kuvattujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on (riippuen palvelun tarjoamisen tai sen valmistelun vaiheesta) velvollisuus täyttää LEI Rekisterin ja asiakkaan välillä tehty sopimus tai tarve toteuttaa toimenpiteitä ennen kyseisen sopimuksen tekemistä (yleinen tietosuoja-asetus artikla 6(1)(b)).

2.2. Markkinointitoimet

LEI Rekisteri ja/tai sopimuskumppanimme voivat lähettää uutiskirjeitä ja muita ilmoituksia postitse ja sähköpostitse nykyisille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille (jotka ovat myös oikeushenkilöitä) käyttäen julkisista lähteistä löytyviä yhteystietoja (jäljempänä "uutiskirjeet"). Tällaisen tietojenkäsittelyn tarkoituksena on esitellä LEI Rekisterin palveluja potentiaalisille asiakkaille, kerätä palautetta palveluistamme ja palvelukokemuksestamme sekä parantaa liiketoimintaprosessejamme ja palveluvalikoimaamme näiden tietojen perusteella.

Voit kieltäytyä oikeushenkilöllesi lähetetyistä uutiskirjeistä painamalla kyseisen uutiskirjeen vieressä olevaa "poista tilaus" -painiketta (sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet). Uutiskirjeistä (sekä postitse että sähköpostitse lähetetyistä) voi myös kieltäytyä lähettämällä meille ilmoituksen ja asiaa koskevan pyynnön tietosuojaselosteen luvussa 1 annettuja yhteystietoja käyttäen.

Uutiskirjeiden lähettämisen oikeudellinen perusta on erityistilanteesta riippuen rekisteröidyn suostumus (tietosuoja-asetuksen artikla 6 6(1)(a)) tai Viron sähköisen viestinnän lain 103¹ §:n 2 ja 3 momentti.

Huomaa, että jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on suostumus, sen peruuttaminen ei vaikuta aiempaan ja pätevään suostumukseen perustuvan tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

2.3. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Tietyissä olosuhteissa meidän on käsiteltävä henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme. Näihin kuuluvat esimerkiksi kirjanpitovelvoitteet, viranomaisten tiedusteluihin vastaaminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevista säännöksistä johtuvat velvoitteet sekä valvontaviranomaisten ja yksityishenkilöiden tiedottaminen (mahdollisista) rikkomuksista.

Tällaisissa tilanteissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on lakisääteinen velvollisuutemme (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 6(1)c)).).

3. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tämän tietosuojakäytännön luvussa 2 mainittuja tarkoituksia varten.
Asiakassopimusten tekemistä ja täyttämistä varten käsiteltävät henkilötiedot
Tällaisia henkilötietoja säilytetään yleensä asiakassuhteen keston ajan ja mahdollisten oikeudellisten vaateiden päättymispäivään saakka. Henkilötietoja, joita on käsitelty sopimusta edeltävien neuvottelujen tai kuulemisen aikana, mutta jotka eivät ole päättyneet sopimuksen tekemiseen (esim. kuulemisen ja hintatiedustelujen aikana käsitellyt tiedot), säilytetään 5 vuotta kyseisten neuvottelujen päättymisestä.

  • Markkinointitoimintaa varten käsiteltävät henkilötiedot

Tällaisia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes käsittelyn tarve lakkaa, mutta enintään siihen asti, että asiakassuhde päättyy tai kun tiettyjen markkinointitoimien oikeusperustana ollut suostumus peruutetaan (edellyttäen, että käsittelyn oikeusperustana oli suostumus).

  • Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi käsiteltävät henkilötiedot

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muissa erityisolosuhteissa saatamme säilyttää henkilötietoja edellä mainittua aikaan pidempään, mukaan lukien:

(a) LEI Rekisterin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi;

(b) kirjanpidollisista syistä;

(c) mahdollisten saamisoikeuksien toteuttamiseen liittyvistä syistä.

Säilytämme esimerkiksi kaikki alkuperäiset kirjanpitoasiakirjat (esim. laskut) 7 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jona kyseinen kirjanpitomerkintä tehtiin. Jotta voimme esittää vaateet tai vastalauseet mahdollisista meihin kohdistuvista vaateista, voimme säilyttää henkilötietoja 5 vuotta tai enintään 10 vuotta (jos kyseessä on tahallinen rikkomus) vaateiden vanhentumisaikojen mukaisesti ja, jos kyseessä on meneillään oleva riita, niiden lopulliseen ratkaisuun asti.

4. Evästeet

Edellä kuvatun tietojen käsittelyn lisäksi käytämme verkkosivustolla https://www.leitunnus.fi (jäljempänä "verkkosivusto") evästeitä, joiden tarkoituksena on tarjota sinulle parempi, nopeampi ja turvallisempi käyttäjäkokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseesi, älypuhelimeesi, tablet-laitteeseesi tai muuhun laitteeseen, jolla vierailet verkkosivustolla. Evästeiden avulla saamme tietoa verkkosivuston käytöstä, voimme laatia tilastoja verkkosivustolla käynneistä, näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavaa markkinointisisältöä ja varmistaa verkkosivuston toimivuuden sekä korkeatasoisen käyttäjäkokemuksen.
Verkkosivusto käyttää seuraavia evästeitä:

Ehdottoman välttämättömät evästeet

Eväste Käyttötarkoitus Säilytysaika
__cfruid Cloudflare asettaa tämän evästeen tunnistamaan luotettavan verkkoliikenteen. istunto
enforce_policy PayPal asettaa tämän evästeen turvallisia maksutapahtumia varten. 1 vuosi
LANG Paypal asettaa tämän evästeen tarjotakseen maksuvaihtoehtoja ja turvallisuutta. 9 tuntia
tsrce PayPal asettaa tämän evästeen, jotta PayPal-maksupalvelu voidaan ottaa käyttöön verkkosivustolla. 3 päivää
x-pp-s PayPal asettaa tämän evästeen käsitelläkseen maksuja sivustolla. istunto
l7_az PayPal asettaa tämän evästeen verkkosivuston PayPal-kirjautumistoimintoa varten. 1 tunti
ts PayPal asettaa tämän evästeen mahdollistaakseen turvalliset maksutapahtumat PayPalin kautta. 1 vuosi 1 kuukausi 4 päivää
ts_c PayPal asettaa tämän evästeen turvallisten maksujen suorittamiseksi PayPalin kautta. 1 vuosi 1 kuukausi 4 päivää
leiregister_order_id Hakemuslomakkeen tunnusta tarvitaan, jotta maksu voidaan kohdistaa oikeaan lomakkeeseen. Käytetään myös oikeiden tilaustietojen näyttämiseen maksun jälkeen. 3 päivää
JSESSIONID Tämä eväste luodaan/lähetetään istunnon luomisen yhteydessä, jotta istunto säilyy vierailun ajan. istunto
BIGipServer* Tämä eväste on tarkoitettu kuorman tasaamiseen ja varmistamaan johdonmukaiset käyttäjäistunnot ja verkkosivuston suorituskyky. istunto
TS01* Tämä eväste on tarkoitettu turvallisuuteen ja istunnon hallintaan, jotta varmistetaan turvalliset tapahtumat ja yhdenmukainen käyttäjäkokemus. istunto
LS_CSRF_TOKEN Zoho asettaa tämän evästeen turvallisuussyistä, jotta vältetään Cross-Site Request Forgery (CSRF) kävijän tekemille AJAX-kutsuille. istunto
PHPSESSID Tämä eväste on PHP-sovellusten oma eväste. Eväste tallentaa ja tunnistaa käyttäjän yksilöllisen istuntotunnuksen, jotta käyttäjäistuntoja voidaan hallita verkkosivustolla. Eväste on istuntoeväste, ja se poistetaan, kun kaikki selainikkunat suljetaan. istunto

Toiminnalliset evästeet

Eväste Käyttötarkoitus Säilytysaika
SRM_B Microsoft Advertising asettaa tämän evästeen kävijöiden yksilölliseksi tunnisteeksi. 1 vuosi 24 päivää
leiregistero-_zldp Tämä eväste tunnistaa Zoho SalesIQ:n yksilölliset kävijät. 1 vuosi 1 kuukausi 4 päivää
leiregistero-_zldt Tämä eväste tunnistaa kävijän yksilölliset vierailut Zoho SalesIQ:ssa. 1 päivä
_uetsid Microsoft Advertising asettaa tämän evästeen tunnistamaan istunnon ID:n ainutlaatuista istuntoa varten sivustolla. 1 päivä
_uetvid Microsoft Advertising asettaa tämän evästeen tunnistamaan yksilöllisen, anonymisoidun kävijätunnisteen, joka edustaa ainutlaatuista kävijää. 1 vuosi 24 päivää
_vwo_ds VWO asettaa tämän evästeen VWO Insightsin pysyviä kävijätason tietoja varten. 3 kuukautta
_vwo_sn VWO asettaa tämän evästeen tallentamaan istuntotason tietoja. 1 tunti
_vis_opt_s VWO asettaa tämän evästeen seuratakseen vierailijalle luotuja istuntoja. Se mittaa, kuinka monta kertaa selain suljettiin ja avattiin uudelleen.  3 kuukautta 8 päivää
_vis_opt_test_cookie VWO luo tämän evästeen määrittääkseen, ovatko evästeet käytössä käyttäjän selaimessa. istunto
uesign Zoho asettaa tämän evästeen vierailijoiden live-chatille. 1 kuukausi
_zcsr_tmp Zoho asettaa tämän evästeen verkkosivuston kirjautumistoimintoa varten. istunto
CF5aca6f3602033_1/2 Tallentaa käyttäjien syöttämät lomaketiedot, jotta he voivat täyttää lomakkeen loppuun myöhemmin menettämättä tietojaan. 1 päivä

Tilastolliset evästeet

Eväste Käyttötarkoitus Säilytysaika
MR Bing asettaa tämän evästeen osoittaakseen, päivittääkö se MUID:n. 7 päivää
SM Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen MUID:n synkronointia varten Microsoftin toimialueiden välillä. istunto
MUID Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen Microsoftin sivustoilla vierailevien selainten tunnistamiseksi. Näitä evästeitä käytetään mainontaan, sivuston analysointiin ja muihin toiminnallisiin tarkoituksiin. 1 vuosi 24 päivää
_gcl_au Google Tag Manager asettaa tämän evästeen "Conversion Linker" -toimintoa varten – se ottaa tiedot mainoksen klikkauksista ja tallentaa ne ensimmäisen osapuolen evästeeseen, jotta konversiot voidaan yhdistää laskeutumissivun ulkopuolelle. 3 kuukautta
_vwo_uuid_v2 VWO asettaa tämän evästeen verkkosivuston yksilöllisen liikenteen laskemista varten. 1 vuosi
_ga_* Google Analytics asettaa tämän evästeen tallentaakseen ja laskeakseen sivujen katselukertoja. 2 vuotta
_ga Google Analytics asettaa tämän evästeen laskeakseen kävijä-, istunto- ja kampanjatiedot ja seuratakseen sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Eväste tallentaa tiedot nimettömänä ja antaa satunnaisesti luodun numeron tunnistamaan yksittäiset kävijät. 2 vuotta
_clck Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen säilyttämään selaimen Clarity-käyttäjätunnuksen ja asetukset ainoastaan kyseisellä verkkosivustolla. Tämä takaa sen, että saman verkkosivuston myöhempien käyntien aikana tehdyt toimet yhdistetään samaan käyttäjätunnukseen. 1 vuosi
_clsk Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen tallentaakseen ja kootakseen käyttäjän sivujen katselut yhdeksi istuntotallenteeksi. 1 päivä
utsdb Zoho SalesIQ asettaa tämän evästeen rekisteröidäkseen tietoja kävijän käyttäytymisestä verkkosivustolla. Pysyvä
siqlsdb Zoho asettaa tämän evästeen luodakseen istunnon yksilöllisen tunnisteen. Näin verkkosivusto voi saada tietoja kävijöiden käyttäytymisestä tilastollisia tarkoituksia varten. Pysyvä
CLID Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen tunnistamaan, milloin Clarity näki käyttäjän ensimmäisen kerran millä tahansa Clarityä käyttävällä sivustolla. 1 vuosi
user_referer_url Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 30 päivää
utm_email Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 5 päivää
utm_sms Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 5 päivää
paper Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 5 päivää
leivajutus_g Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 30 päivää
leivajutus_m Määrittää verkkosivuston liikenteen lähteen. 30 päivää
_uetmsclkid Tämä on Microsoftin klikkaustunnus, jota käytetään konversioseurannan tarkkuuden parantamiseen. 90 päivää

Markkinointiin liittyvät evästeet

Eväste Käyttötarkoitus Säilytysaika
MUID Bing asettaa tämän evästeen tunnistaakseen Microsoftin sivustoilla vierailevat selaimet. Tätä evästettä käytetään mainontaan, sivuston analytiikkaan ja muihin toimintoihin. 1 vuosi 24 päivää
ANONCHK Microsoft Clarity asettaa tämän evästeen osoittamaan, siirretäänkö MUID mainonnassa käytettävään ANID-evästeeseen. Clarity ei käytä ANID-tunnusta, joten sen arvoksi asetetaan aina 0. 10 minuuttia
b3e783bb62 Zoho asettaa tämän evästeen SalesIQ-palvelimien sisäistä kuorman tasapainottamista varten. istunto
_fbp Facebook asettaa tämän evästeen näyttääkseen mainoksia, kun vierailet verkkosivustolla joko Facebookissa tai Facebook-mainontaa käyttävällä digitaalisella alustalla. 3 kuukautta

 

Verkkosivustolla käytettävät evästeet voivat muuttua ajan myötä. Käymällä verkkosivustolla hyväksyt sellaisten evästeiden käytön, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sen toiminnallisuuksien kannalta, eikä erillistä suostumusta ehdottoman välttämättömien evästeiden käyttöön pyydetä. Kaikkien muiden evästetyyppien käyttöä varten pyydämme suostumustasi verkkosivuston kautta.

Voit milloin tahansa kieltäytyä evästeiden käytöstä muuttamalla laitteesi selainasetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.

5. Tietolähteet ja tiedonsaantioikeus

Saatamme saada henkilötietoja verkkosivuston kävijöiltä ja palveluidemme käyttäjiltä (esimerkiksi jos verkkosivuston kävijä lähettää LEI-tunnuksen rekisteröinti-, uusimis- tai siirtopyynnön verkkosivuston kautta). Voimme myös saada henkilötietoja potentiaalisten asiakkaiden (oikeushenkilöiden) yhteyshenkilöistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja muista julkisista lähteistä.

Pääsy tietosuojaselosteessa kuvattuihin henkilötietoihin myönnetään vain hallituksen jäsenille ja työntekijöillemme heidän ammatillisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Esimerkiksi asiakaspalvelun ja toiminnan asiantuntijat käsittelevät LEI-tunnusten rekisteröintipyyntöihin liittyviä tietoja täyttääkseen erityiset työtehtävänsä.

Tietyissä tapauksissa myös palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat meille erityisiä palveluja (esim. IT-palvelut, kirjanpitopalvelut, uutiskirjeiden toimituspalvelut), voi olla pääsy rajoitettuun määrään henkilötietoja.

Emme yleensä siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin. Jos tällaiset siirrot ovat kuitenkin väistämättä välttämättömiä tietosuojakäytännön luvussa 2 kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseksi, siirrämme henkilötietoja vain sellaisille Euroopan talousalueen ulkopuolisille vastaanottajille, joiden asuinvaltio takaa riittävän henkilötietojen suojan tason (Euroopan komissio on julkaissut päätöksen suojan riittävyydestä tältä osin) ja/tai vastaava suojan taso voidaan saavuttaa asianmukaisilla suojatoimilla, esimerkiksi panemalla täytäntöön vakiomuotoisia tietosuojalausekkeita ja/tai sitovia yrityssääntöjä.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Kun LEI Rekisteri käsittelee henkilötietojasi, sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet:

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja mitä henkilötietoja, millä oikeusperustalla ja millä tavalla. Sinulla on myös oikeus pyytää kopio sinusta käsitellyistä henkilötiedoista.

Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme henkilötiedoissasi olevat virheet (esimerkiksi jos henkilötietosi ovat muuttuneet). Tätä oikeutta voidaan käyttää, jos käsittelemämme henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muuten virheellisiä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos:

  • käsiteltyjä henkilötietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseksi;
  • peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (edellyttäen, että käsittelyn oikeusperusteena oli suostumus).

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

  • kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden;
  • käy ilmeiseksi, että henkilötietojesi käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta, mutta et pyydä henkilötietojen poistamista;
  • tarvitset henkilötietoja oikeudellisen vaateen valmisteluun, esittämiseen tai puolustamiseen.

Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle

Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella tai meidän välisestä sopimussuhteestamme johtuvan velvoitteen perusteella, sinulla on oikeus vaatia, että toimitamme sinulle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on myös oikeus pyytää, että siirrämme henkilötiedot toiselle ilmoittamallesi rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa

Jos henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta voimassa olevaan suostumukseen perustuneen aikaisemman tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Jos haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksia, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Huomaa, että rekisteröidyn oikeudet eivät ole ehdottomia, ja meidän on arvioitava jokaisen pyynnön osalta, salliiko sovellettava tietosuojalainsäädäntö meidän täyttää pyyntösi ja missä määrin. Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei ole mahdollista vastata kuukauden kuluessa, voimme pidentää vastausaikaa kahdella kuukaudella ja ilmoittaa sinulle määräajan pidentämisestä ja sen syystä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

7. Kysymykset ja valitukset

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai valituksia, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Vastaamme sinulle kuukauden kuluessa kysymyksen tai valituksen vastaanottamisesta. 

Jos et ole samaa mieltä saamastasi vastauksesta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (osoite: Tatari 39, Tallinna 10134; sähköposti: [email protected]; puhelin: +372 627 4135) sekä oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Tietoa muista Euroopan unionin tietosuojaviranomaisista on saatavilla täällä.

8. Tietosuojakäytännön päivittäminen

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että sekä suorittamamme tietojenkäsittelytoimet että niihin liittyvät asiakirjat ovat yksinkertaisia, selkeitä ja avoimia ja että ne täyttävät kaikki lainsäädännössä ja parhaissa tietosuojakäytännöissä asetetut vaatimukset. Näin ollen päivitämme, tarkennamme ja parannamme tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti. 

Löydät tämän tietosuojakäytännön ajantasaisen version aina verkkosivustoltamme.

Viimeksi päivitetty: 29.1.2024