JOS ESITÄT HAKEMUKSEN TYÖPÄIVÄNÄ ENNEN KLO 16.00, TOIMITAMME LEI:n (LEI-TUNNUS) SAMANA PÄIVÄNÄ

2 min
Tietojen vahvistus
1-24 h
LEI-vahvistus
771 hakemusta vastaanotettu viimeisen 7 päivän aikana   /   31 viime vuorokauden aikana
LEI-tunnus (LEI code) hakeminen vie vain muutaman minuutin.
59€ 59€
/
1 vuosi 1 vuosi
59 € / vuosi 59 € / vuosi
150€ 150€
/
3 vuotta 3 vuotta
50 € / vuosi 50 € / vuosi
225€ 225€
/
5 vuotta 5 vuotta
45 € / vuosi 45 € / vuosi

Virallinen osoite* Huomautus – ensimmäinen tunnettu päivämäärä ei voi olla päivämäärä viimeisen kirjanpitojakson päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa yhtiöllä ei ole suoraa tai perimmäistä emoyhtiötä, koska tilinpidossa ei vielä ole konsolidointia. Ole hyvä ja vahvista yllä "Minulla ei ole suoraa/perimmäistä emoyhtiötä.” tai raportointipoikkeus "ei konsolidointia", Kiitos!

* Huomautus – ensimmäinen tunnettu päivämäärä ei voi olla päivämäärä viimeisen kirjanpitojakson päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa yhtiöllä ei ole suoraa tai perimmäistä emoyhtiötä, koska tilinpidossa ei vielä ole konsolidointia. Ole hyvä ja vahvista yllä "Minulla ei ole suoraa/perimmäistä emoyhtiötä.” tai raportointipoikkeus "ei konsolidointia", Kiitos!

Paytrail - LEI-tunnuksen hakeminen
VISA - LEI-tunnuksen hakeminen
Mastercard - LEI-tunnuksen hakeminen


LEI-TUNNUS HINTA

LEI-tunnus 1 vuosi
LEI-tunnus 3 vuotta
LEI-tunnus 5 vuotta

LEI-tunnuksen uusiminen vuodeksi  59€ (45€/vousi viideksi vuodeksi)*

*+ alv 24 % (0 %). Nolla-arvonlisäverotus EU:n arvonlisäveronumerolla
** Lasku lähetetään LEI-tunnuksen myöntämisen jälkeen


Mikä on LEI-tunnus (LEI code)?

 

LEI-tunnus on kansainvälinen yhteisötunnus, jonka yritys tarvitsee toimiakseen rahoitusmarkkinoilla. Rahoitusmarkkinoihin kuuluvat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinat.

Vaikka LEI-tunnus (LEI code) ei ole yritykselle pakollinen, pankin tai pörssimeklarin on kauppatapahtumassa tunnistettava sopimuskumppani LEI-tunnuksen avulla.

Tunnusta käytetään myös arvopapereiden kaupparaportoinnissa. Näin voi syntyä tilanne, jossa rahoituspalvelua tarjoava yritys ei pysty tekemään asiakkaansa kanssa tai tämän puolesta liiketoimia, kun vastapuolelta puuttuu LEI-tunnus. LEI-tunnus on liiketoimen edellytys.

LEI-tunnuksen hakeminen on helppoa!

 

Sovellus LEI-koodille on yksinkertainen kolmivaiheinen prosessi.

1. Täytä kaikki lomakkeet yllä olevassa LEI-hakulomakkeessa.
2. Lähetä hakemuksesi ja maksa palvelusta luottokortilla tai Paytraililla.
3. Sinun tietosi käsitellään ja LEI-koodi lähetetään sinulle sähköpostitse.

Hakemuksen tekeminen vie korkeintaan muutaman minuutin ja LEI-tunnuksen saa tavallisesti käyttöön laskun maksamista seuraavana päivänä. Vastaamme ei ole tullut tilannetta, jossa LEI-tunnuksen saisi vasta yli 72 tunnin kuluttua laskun maksamisesta.


Oikeushenkilötunnus (LEI) lyhyesti

 • LEI - oikeushenkilötunnus – on yksilöllinen oikeushenkilön tunnistamiseen käytettävä numero tai tunnus. Sitä voidaan myös käyttää myös kansainvälisenä yritystunnuksena.
 • Oikeushenkilötunnus (LEI) arvopaperikauppaa käyville yrityksille.
 • Kaikki markkinoilla tehdyt kaupat voidaan yhdistää vastapuoleen LEI-tunnuksen avulla.
 • Sääntelyviranomaiset (esimerkiksi keskuspankit) hyödyntävät LEI-tunnusta finanssimarkkinoiden valvonnassa. LEI yhdistää finanssimarkkinat, yhtiöt ja sääntelyviranomaiset.
 • Oikeushenkilötunnus on G20-maiden hyväksymä.
 • LEI-tunnukseen liittyvät oikeushenkilön tiedot ovat veloituksettomasti saatavissa GLEIF-tietokannasta.
 • LEI-tunnuksia myöntävät GLEIFin hyväksymät paikalliset rekisterinpitäjät (LOU).
 • GLEIF – ”Global Legal Entity Identifier Foundation”. G20-maiden hyväksymä ja finanssimarkkinoiden vakauden valvoja. LEI maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmän valvontaelin  (LEI ROC)
 • Muista! Ilman LEI-tunnusta ei voi käydä kauppaa.

LEI-tunnus (LEI code)– mitä numerot ja kirjaimet tarkoittavat?

LEI-tunnus (LEI code) on ISO standardin 17442 mukainen lyhenne, joka koostuu yhteensä 20 numerosta ja kirjaimesta.

 • Ensimmäiset neljä numero toimivat LEI-tunnuksen myöntäneen paikallisen rekisterinpitäjän tunnisteena.
 • Numerot 5 ja 6 ovat aina arvoltaan nolla.
 • Numerot ja kirjaimet seitsemästä kahdeksantoista ovat jokaisen yhteisön yksilöllisiä tunnisteita.
 • Kaksi viimeistä numeroa ovat tarkastussumma, jota käytetään varmentamiseen.

LEI-tunnus


LEI-tunnus selkiyttää

Global Legal Entity Identifier Foundationin visiona on yksi universaali tunnus kaikille yhteisöille kaikkialla maailmassa. Tällaisen tunnuksen käyttö takaisi standardoidun ja laadukkaat viitetiedot kuluttajalle veloituksetta

"Uskomme, että jokaisella yrityksellä tulisi loppujen lopuksi olla vain yksi tunnus. LEI auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen."

GLEIF


LEI-tunnuksen tulevaisuus ja miksi se kannattaa hakea heti!

LEI-tunnus (LEI code) on hyödyllinen useammastakin syystä.

 1. Useat suuret yrityslainoja myöntävät rahoituslaitokset käyttävät LEI-tunnusta Intiassa, ja muut maat seuraavat todennäköisesti perässä. Lue lisää LEI-tunnuksen käytöstä Intiassa. LEI auttaa selkiyttämään suurten yrityslainoja myöntävien rahoituslaitoksien taloustilannetta entistä tehokkaammin. Myös Euroopan keskuspankki hyödyntää LEI-tunnusta Ana-luottoraportoinnissa.
 2. LEI-tunnus tai maailmanlaajuinen yritystunnus. Ajantasainen tietokanta, joka on veloitukseton loppukäyttäjälle, auttaa saamaan selkeämmän käsityksen siitä kenen kanssa kauppaa tosiasiassa käydään. Samalla tunnus myös helpottaa asiakassuhteiden luomista pankeille ja finanssipalvelujentarjoajille.
 3. Nopea sekä tehokas tunniste sähköiseen liiketoimintaan ja digitaalisten palvelujen tarjoajille. Verkkokaupankäynnin yhä kasvaessa LEI-tunnuksella voi nopeasti selvittää keneltä tuotteita oikeastaan tilataan. LEI-tunnus kertoo yrityksen kaikki tiedot yhdellä klikkauksella.
 4. Uusia käyttökohteita kehitetään jatkuvasti ja niitä ovat esimerkiksi sivuston turvallisuudesta kertova leima ja LEI-tunnus SSL-sertifikaateissa.

Kuka myöntää LEI-tunnuksen?

LEI-tunnusten myöntämistä valvoo GLEIF. GLEIF sääntelee LEI-tunnusten myöntämistä mutta ei kuitenkaan myönnä niitä itse. LEI-tunnusten (LEI code) myöntämisestä vastaa paikallisten yritysten muodostama verkosto. Nämä yritykset (paikalliset rekisterinpitäjät) vastaavat ensisijaisesti rekisteröinnistä, LEI-tunnusten uusimisesta ja toimivat samalla myös väylänä LEI-tunnuksen hankkimista suunnitteleville organisaatioille. Täydellinen luettelo näistä yrityksistä löytyy GLEIFin sivustolta.

LEI Rekisteri tekee yhteistyötä useiden paikallisten rekisterinpitäjien kanssa. LEI Rekisteri on LEI rekisteröintiviranomainen. Tehtävänämme on auttaa organisaatioita ja julkisyhteisöjä saamaan luotettavaa tietoa LEI-tunnuksesta ja edistää paikallisten rekisterinpitäjien ja LEI-tunnusta hakevien yhteisöjen välistä viestintää. Varmennamme julkisista tietokannoista kuten vaikkapa yritysrekisteristä peräisin olevat tiedot. Täydellinen luettelo yrityksistä ja muista rekisteristä löytyy GLEIFin rekisterinpitäjien luettelosta. Lue lisää myös rekisterinpitäjistä.


UKK

Mikä LEI-tunnus (LEI code) on?

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on maailmanlaajuinen 20-merkkinen, aakkosnumeerinen tunnus oikeushenkilöiden tunnistamista varten. Jokainen LEI-tunnus on ainutlaatuinen: se määritetään kullekin oikeushenkilölle kerran, eikä sitä voida määrittää millekään muulle taholle. LEI-tunnus on yksinomainen tunniste, sillä kaikille oikeushenkilöille annetaan vain yksi LEI-tunnus. LEI-tunnus ei korvaa yrityksen kansallista rekisterikoodia.

Miksi LEI-tunnus on välttämätön?

LEI-tunnus yhdistää oikeushenkilön sen tärkeisiin viitetietoihin (nimi, sijainti jne.). LEI-tunnus (LEI code) mahdollistaa maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla toimivien oikeushenkilöiden tunnistamisen lukuisissa eri valvontatarkoituksissa.

LEI-tunnuksia käytetään jo esimerkiksi Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR) mukaisesti vastapuolien tunnistamisessa johdannaisten kaupoissa. LEI-tunnuksen käyttämisestä tehtiin pakollista kaikkien johdannaiskauppojen raportoimisessa marraskuun 1. päivänä vuonna 2017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/105 mukaisesti.

Kaikilla liikkeeseenlaskijoilla on 1. tammikuuta 2017 lähtien täytynyt olla LEI tunnus sääntelyyn liittyvien tietojen saatavuuden parantamiseksi.

Miten LEI-tunnus liittyy arvopaperikauppoihin?

3. tammikuuta 2018 lähtien on LEI-tunnuksia käytetty raportoimaan sijoituspalveluiden tarjoajien arvopaperikauppoja valvontaviranomaisille niiden asiakkaiden yksilöimiseksi, jotka ovat oikeushenkilöitä. Näitä liiketoimiraportteja käytetään markkinoiden väärinkäytön tunnistamiseen ja tutkimiseen sekä sijoituspalveluiden tarjoajien kauppojen ja toimien tarkkailuun arvopaperimarkkinoilla. Raportin muoto on laadittu Euroopan komission täytäntöönpanosäädöksellä.

Kenellä on oltava LEI-tunnus (LEI code)?

3. tammikuuta 2018 lähtien on oikeushenkilöillä oltava LEI-tunnus, jos he suorittavat kauppoja joko kaupankäyntialueilla (säädellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä jne.) tai kaupankäyntialueen ulkopuolella arvopapereiden parissa, jotka on myönnetty kaupankäyntiin tai jotka on kaupattu kaupankäyntialueelle tai joista on tehty pyyntö niiden kauppaamiseksi sekä sellaisten arvopapereiden parissa, joissa arvopaperi pohjautuu kaupankäyntialueella kaupattuun arvopaperiin, indeksiin tai osakekoriin, joka koostuu kaupankäyntialueella kaupatuista arvopapereista.

Onko sijoituspalvelujen tarjoajilla, kuten pankeilla, oikeus pyytää LEI-tunnusta?

Sijoituspalveluiden tarjoajien on pyydettävä asiakkaita, jotka ovat oikeushenkilöitä, antamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietojen toimittamiseksi kaupoista valvontaviranomaisille. Tällaisiin tietoihin sisältyvät LEI-tunnukset.

Mitä tapahtuu, jos asiakas ei anna LEI-tunnusta?

Jos asiakas, joka on oikeushenkilö, ei anna sijoituspalveluntarjoajalle arvopaperikaupan raportoimiseksi tarvittavia tietoja, mukaan lukien LEI-tunnusta (LEI code), ei palveluntarjoaja kykene täyttämään oikeudellista raportointivelvollisuuttaan. Sijoituspalvelujen tarjoaja voi näin ollen kieltäytyä tarjoamasta palvelua.

Kuka myöntää LEI-tunnukset?

LEI-tunnushakemukset voidaan toimittaa valtuutetuille LEI-hallinnoijille. LEI-tunnuksia myöntävät LOU:t (Local Operating Units) eli paikalliset rekisterinpitäjät. Avustusta LEI-tunnuksen hakemiseen saa virallisilta ja epävirallisilta rekisterinpitäjiltä.

Minulle on myönnetty LEI-tunnus, mutta pankki sanoo, ettei se ole toiminnassa tai että se on virheellinen.

Pankit ja sijoituspalveluiden tarjoajat varmistavat LEI-tunnusten voimassaolon GLEIF-tietokannasta. Koska GLEIF suorittaa tietokantapäivityksiä kerran päivässä, sinulle myönnetty LEI tunnus näkyy tietokannassa seuraavana päivänä klo 14.00 CEST lähtien. Jos LEI-tunnuksesi esimerkiksi myönnettiin tänään, näkyy se maailmanlaajuisessa tietokannassa huomisesta klo 14.00 (CEST) lähtien.

Mistä voin tarkistaa LEI-tunnukseni (LEI code) voimassaolon?

LEI-tunnusta koskevat tiedot ja tunnuksen voimassaolo voidaan tarkistaa kattojärjestön verkkosivustolta osoitteesta www.gleif.org. Voit myös tarkistaa LEI-tunnuksesi voimassaolon käyttämällä hakukenttäämme.

Mikä on GLEIF?

GLEIF on kansainvälinen organisaatio, joka vastaa LEI-tunnusjärjestelmän toiminnasta ja LEI-tunnusten myöntäjien valvonnasta. GLEIFin pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baselissa. GLEIFin verkkosivusto löytyy osoitteesta www.gleif.org

Mikä on LOU?

LOU (Local Operating Unit) on LEI-tunnuksia myöntävä paikallinen rekisterinpitäjä, jonka GLEIF on akkreditoinut. LOU:t työskentelevät läheisessä yhteistyössä rekisterinpitäjien kanssa, jotka auttavat organisaatioita hakemaan LEI-tunnuksia. Luettelo LOU-toimijoista löytyy täältä.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjä on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa avustusta LEI-tunnusten hakemisessa. Yksityiskohtainen katsaus rekisterinpitäjistä löytyy seuraavasta.

 

Onko jokaisella maalla erilainen etuliite LEI-tunnuksille?

LEI-tunnukset ovat yleisiä tunnuksia, eivätkä ole sidoksissa mihinkään tiettyyn maahan. Jokaisella LOU-toimijalla on oma tunniste, joka löytyy LEI-tunnisteen neljästä ensimmäisestä numerosta. LEI-tunnukset ovat voimassa maailmanlaajuisesti huolimatta siitä, mikä LOU-toimija myönsi tunnuksen.

Miksi LEI-tunnukset on uusittava?

LEI-tunnuksen uusiminen on välttämätöntä, jotta varmistutaan siitä, että kaikki LEI-koodiin (LEI code) liittyvän yrityksen tiedot ovat ajan tasalla. Yritysten ja organisaatioiden hallinnollisen rasituksen helpottamiseksi LEI-rekisteri mahdollistaa useiden vuotuisten uusimisten maksamisen. Tällöin LEI-rekisteri ottaa vastuulleen varmistaa tiedot uudistaessaan LEI-tunnusta määrättynä ajanjaksona. Tietopäivitykset suoritetaan virallisten rekisteritietojen perusteella.

Kuinka kauan LEI-tunnuksen hakuprosessi kestää?

LEI-rekisteri myöntää normaalisti LEI-tunnuksesi 1-24 tunnin kuluessa hakemuksen maksuhetkestä.

LEI-rekisteri myöntää LEI-tunnuksen enintään 24 tunnin kuluessa (jos maksu on vastaanotettu ja yritys toimittaa tarvittavat lisäasiakirjat viipymättä).

Onko LEI-tunnuksiin liittyvä tieto julkista?

Kyllä, LEI-järjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka tarkoituksena on tehdä tiedoista julkisesti saatavia. LEI-tunnukseen liittyvät yritystiedot (nimi, rekisteritunnus, osoite, pääkonttorin osoite, rekisteröintimaa jne.) ovat kaikkien saatavilla GLEIFin verkkosivuilla.

Täytyykö minun maksaa LEI-tunnuksesta?

LEI-tunnukset myönnetään vuotuista maksua vastaan ja tunnuksen uusimisesta on maksettava vuotuinen ylläpitomaksu.

LEI-rekisterin hinnasto on saatavilla täältä.

Mitä tapahtuu, jos minulla ei ole LEI-tunnusta (LEI code) tai jos se vanhenee?

Raportointivelvollisuutensa täyttämiseksi edellyttävät sijoituspalveluntarjoajat asiakkaitaan, jotka ovat oikeushenkilöitä, voimassaolevaa LEI-tunnusta. Sijoituspalveluntarjoajat varmistavat LEI-tunnuksen olemassaolon ennen arvopaperikauppojen toteuttamista.

LEI:
LEI-numeron seuraava uusimispäivä:
LEI-numeroasi hallinnoi tällä hetkellä [current_lou]. Huomioithan, että voime uusia LEI-numerosi vain, jos se on hallinnassamme. Jatkaaksemme LEI-numerosi uusimista, meidän on siirrettävä LEI-numerosi aluksi kumppanillemme LOU, RapidLEI:lle. RapidLEI on GLEIF:n hyväksymä LEI-numeroiden myöntäjä. Siirrä LEI-numero käyttämällä siirtolomaketta, minkä jälkeen voimme auttaa uusimisessa.
LEI-numeroasi hallinnoi tällä hetkellä [current_lou]. Olet siirtämässä LEI-numerosi LEI-rekisterin hallintaan. Suorittaaksesi prosessin, meidän on siirrettävä LEI-numerosi kumppanillemme LOU, RapidLEI:lle. RapidLEI on GLEIF:n hyväksymä LEI-numeroiden myöntäjä. Valitse alta tavallinen siirto (LEI-numeroa ei uusita) tai siirto sekä LEI-numeron uusiminen.
< h2 >Mitä eroa on LEI-tunnuksen siirrolla ja LEI-tunnuksen uusimisella?

LEI-tunnuksen uusiminen on vuotuinen rekisteröintitietojen päivitys oikeushenkilöön liittyen GLEIF-tietokannassa. Oikeushenkilöön liittyvät tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa.

LEI-tunnuksen siirto tarkoittaa LEI-koodin siirtämistä toiselta palveluntarjoajalta toiselle. LEI-tunnus on siirrettävissä, jotta asiakkaalle voidaan tarjota valinnanvapaus palveluntarjoajien välillä. Jos asiakas ei ole tyytyväinen maksuihin, palveluun tai tietojen laatuun, voi se siirtää LEI-tunnuksen eri LEI-myöntäjälle (LOU). LEI-numero ei muutu siirtoprosessissa. Se on taustaprosessi, joka ei ole näkyvissä loppuasiakkaille. Kaikki LEI-koodit ovat voimassa kaikilla lainkäyttöalueilla. Sijoituspalvelujen tarjoajat eivät pysty erottamaan LEI-numeroita LOUn mukaan.

LEI-rekisteri tarjoaa siirtopalvelun yhdessä LEI-uudistamisen kanssa varmistaakseen korkeimman tietojen tarkkuuden tason.
Jatkaakseesi uusimista, meidän on siirrettävä LEI-numerosi, joten jatka uusimista käyttämällä LEI-numeron siirtolomaketta.
"Hyvä asiakas, LEI-numeroasi hallinnoi tällä hetkellä kumppanimme, LOU RapidLEI, mutta ei meidän, rekisteriedustajan hallinnassa. Arvostamme kiinnostustasi palveluamme kohtaan, mutta valitettavasti emme tue tällä hetkellä yksikköäsi. Uusi LEI-numerosi ottamalla suoraan yhteyttä RapidLEI:in lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@rapidlei.com tai etsi paikallinen kumppanisi vierailemalla heidän kumppanisivustollaan. Kiitos ymmärryksestäsi! LEI-rekisteröintitukitiimi
Hyväksytkö siirron ja LEI-numeron uusimisen samalla hakemuksella?
Olet täyttämässä LEI-numeron siirtohakemusta. Lopullisena varmistuksena meidän on varmistettava, että tarkoituksesi on siirtää LEI-numero ilman tietojen uusimista. Haluatko edelleen uusia ja siirtää LEI-numerosi?