REILUN PALVELUN PERIAATTEET

Yleiset ehdot

LEI-palvelun (https://www.leitunnus.fi) tarjoaa LEI Register OU (LEI-numero 894500SMOMUFH0UZXT46, yksikön osoite Uus 21-2, 10111, Tallinna, Viro, rekisteröity Viron lakien mukaan). LEI Register OU toimii Suomessa tavaramerkillä LEI Rekisteri. LEI Register OU on LEI-rekisteröintiasiamies. Teemme yhteistyötä LOU Ubisecure Oy:n (RapidLEI) kanssa (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

1. Uusi LEI sekä LEI:n uusimis- ja siirtoprosessi

1.1. Uuden LEI-numeron hakemiseksi, olemassa olevan LEI-numeron uusimiseksi tai LEI-numeron siirtämiseksi LEI Rekisteri:n hallinnointiin hakijan on täytettävä asianmukainen hakulomake, lähetettävä tietonsa ja maksettava palvelu luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.

1.2. Hakija hyväksyy lomakkeen lähettämisen yhteydessä sivuston LEI Rekisteri ehdot. Hakija vahvistaa, että toimitetut tiedot ovat oikein, ja että hänellä on täydet valtuudet hakea LEI-numeroa oikeushenkilön (asiakkaan) puolesta. Hakija tietää, että hänen yhteystietonsa voidaan jakaa paikallisen toimintayksikön (Local Operating Unit, LOU) kanssa.

1.3. Hakija on tietoinen ja sitoutuu antamaan kaikki oikeudet LEI Rekisteri:lle allekirjoittaa valitun LOU:n käyttöehdot hänen puolestaan. Esimerkiksi RapidLEI:n käyttöehdot löytyvät täältä. Palveluehdot paikallisten toimintayksiköiden välillä ovat hyvin samanlaisia, koska ne kaikki noudattavat Global Legal Entity Identifier Foundationin (GLEIF) ohjeita.

1.4. Hakija antaa LEI Rekisteri:lle kaikki oikeudet hallita oikeushenkilön LEI-tunnusta hänen puolestaan. Esimerkiksi uusi LEI-hakija antaa sivustolle LEI Rekisteri kaikki oikeudet hakea LEI-tunnusta oikeushenkilön puolesta. LEI-tunnuksen uusimista hakeva antaa LEI Rekisteri:lle kaikki oikeudet LEI-tunnuksen uusimiseen oikeushenkilön puolesta. LEI-tunnuksen siirtoa hakeva antaa yritykselle LEI Rekisteri kaikki oikeudet siirtää LEI-tunnuksensa LEI Rekisteri:n hallintaan.

1.5. LEI-siirron hakija on tietoinen siitä, että LEI-siirto edellyttää/saattaa aiheuttaa paikallisen toimintayksikön muutoksen. Jos LEI-tunnuksen uusimista hakeva hakee sivustolla LEI Rekisteri uusimista LEI-tunnukselle, joka ei ole sen hallinnassa, LEI on siirrettävä LEI Rekisteri:n hallinnointiin. LEI voidaan siirtää ennen LEI:n uusimista tai LEI:n uusimisprosessin aikana. LEI Rekisteri ei voi uusia LEI-tunnusta, joka ei ole sen hallinnassa.

1.6. LEI, jota hallinnoi LEI Rekisteri, voidaan uusia enintään 60 päivää ennen sen vanhenemista. Jos asiakas kuitenkin siirtää ja uusii LEI:n, jota hallinnoi eri palveluntarjoaja kuin LEI Rekisteri, ja LEI:n "seuraava uusimispäivä" (next renewal date) on yli 60 päivän päässä, päiviä LEI:n uusimisjaksosta voidaan menettää.

1.7. LEI Rekisteri aloittaa LEI:n rekisteröinti-, uusimis- ja/tai siirtoprosessin pian sen jälkeen, kun se on vastaanottanut hakemuksen ja maksuvahvistuksen.

1.8. Hakija on tietoinen siitä, että häneen voidaan ottaa yhteyttä valtakirjan tai muun sellaisen todisteen esittämiseksi, joka osoittaa, että hänellä on oikeus hakea LEI-tunnusta oikeushenkilön puolesta.

1.8.1. Vain nimetyt allekirjoittajat voivat allekirjoittaa kirjeen tai valtuutuksen omilla henkilöllisyyksillään. Hakija on tietoinen siitä, että valtuutettuna allekirjoittajana esiintyminen on kiellettyä, minkä vuoksi kyseessä on henkilöllisyyspetos.

1.9. Hakija on tietoinen siitä, että häneen voidaan ottaa yhteyttä muiden asiakirjojen toimittamiseksi. Esimerkiksi [sivuston_nimi] voi pyytää asiakirjoja, jotka todistavat oikeushenkilön rekisteröinnin, asiakirjoja, jotka osoittavat, ketkä ovat oikeushenkilön valtuutetut edustajat, asiakirjoja, jotka osoittavat oikeushenkilön perustamispäivämäärän tai asiakirjoja, jotka osoittavat, milloin oikeushenkilön tiedot luotiin.

1.10. Hakija on tietoinen siitä, että jos oikeushenkilöllä on välitön ja/tai perimmäinen emoyhtiö, joka omistaa määräysvaltaosuudet (yleensä yli 50 %), ja joka yhdistää tytäryhtiön tilinpäätökset, hänen on raportoitava emoyhtiön (taso 2) tiedot. Jos oikeushenkilöllä ei ole emoyhtiöitä tai se ei voi raportoida sitä, on syytä ilmoittaa, miksi emotietoja (taso 2) ei voida jättää valitsemalla raportointipoikkeus.

1.10.1. LEI Rekisteri voi ottaa yhteyttä hakijaan ja pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja konsolidaation vahvistamiseksi.

1.11. Hakija on tietoinen siitä, että jos oikeushenkilö on kansainvälinen sivukonttori, hänen on ilmoitettava pääkonttorin LEI-tunnus. Jos hakija ei anna pääkonttorin LEI-tunnusta, LEI Rekisteri ei voi jatkaa LEI-hakemusta. Pääkonttorin LEI-numeron on oltava ISSUED-tilassa (”myönnetty”).

1.12. Hakija on tietoinen siitä, että jos oikeushenkilö on rahasto, LEI Rekisteri voi pyytää tietoja rahastosuhteista (rahastonhoitoyhteisö, alarahaston kattorahasto ja/tai syöttörahaston master-rahasto).

1.12.1. LEI Rekisteri voi ottaa yhteyttä hakijaan ja pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja rahastosuhteiden vahvistamiseksi.

1.12.2. Suhteen ilmoittamiseen tarvitaan rahastonhoitoyhdistyksen, sateenvarjorahaston sekä päärahaston LEI-tunnukset.

1.13. LEI-tunnus toimitetaan mahdollisimman pian. 90 prosentissa tapauksista uudet LEI-tunnukset myönnetään 1–3 tunnin sisällä. Emoyhtiö- ja rahastosuhdetietojen vahvistaminen voi kestää jopa 48 tuntia. LEI:n uusiminen ja siirrot voivat kestää jopa 7 päivää. Käsittelyajat voivat olla tavallista pidempiä joissain harvoissa tapauksissa, joissa ilmenee ongelmia esimerkiksi tietojen validoinnissa.

1.14. Prosessin päätyttyä hakija saa laskun sisältävän vahvistussähköpostin LEI-hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

1.15. Hakija on tietoinen ja hyväksyy sen, että hakemus katsotaan lopulliseksi, kun hakija on jättänyt sen ja hyväksynyt ehdot. Siirtohakemusta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun LEI Rekisteri on vastaanottanut hakemuksen. Hakemusta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun LEI Rekisteri on saanut vahvistuksen uuden LEI:n, LEI:n uusimis- tai uusimis- ja siirtohakemuksen maksusta. Jos hakija on antanut riittävästi tietoja LEI-hakemuksen käsittelemiseksi, prosessia ei voida keskeyttää, ja LEI myönnetään.

1.16. Hakija on tietoinen siitä, että jos hän ei toimita pyydettyjä tietoja, mukaan lukien kaikki edellä mainitut tietopyynnöt, LEI Rekisteri ja asianomainen LOU pyrkivät kohtuullisesti täydentämään LEI-hakemusta. Tämä voi johtaa siihen, että emoyhtiöiden (taso 2) tiedot asetetaan ei-julkisiksi tai rahastosuhdetietoja ei julkaista. Jos LEI-tunnusta ei kuitenkaan voida myöntää, uusia ja/tai siirtää, koska hakija ei toimita pyydettyjä tietoja, LEI Rekisteri ja asianomainen LOU eivät ole vastuussa mistään LEI:hen liittyvistä vahingoista.

1.17. Hakija on tietoinen siitä, että kun LEI-tunnus on annettu, LEI ja oikeushenkilön LEI:hen liittyvät viitetiedot julkaistaan GLEIF:n sivustolla ja LEI Rekisteri -sivustolla. Kun LEI-tunnus on myönnetty, sitä ei voi poistaa tai siirtää toiselle oikeushenkilölle.

1.18 LEI Rekisteri lähettää sähköpostin annettuun yhteyssähköpostiosoitteeseen 60 päivää ennen kuin LEI on uusittava (eli 60 päivää ennen maksettua viimeistä voimassaolopäivää).

2. Monivuotiset sopimukset ja automaattiset uusimiset

2.1. Asiakkaiden mukavuuden vuoksi LEI Rekisteri tarjoaa mahdollisuuden maksaa uusimismaksu etukäteen jopa 5 vuodeksi.

2.1.2. Jos asiakas on ostanut LEI:n uusimispalvelun usean vuoden ajaksi, LEI Rekisteri kattaa uusimiskustannukset ostetulta ajanjaksolta.

2.1.3. Jos asiakas on tilannut LEI-tunnuksensa monivuotisen uusinnan (esim. 5 vuoden LEI) sivustolta LEI Rekisteri ja hän siirtää ennakkomaksujakson aikana LEI:n toiselle palveluntarjoajalle, monivuotinen sopimus puretaan automaattisesti.

2.2 Vaikka asiakas olisikin on ostanut uusimispalvelun useammaksi vuodeksi (2–5 vuotta), LEI-tiedot päivitetään vuosittain. Tästä syystä "seuraava uusimispäivä" GLEIF-tietokannassa on yleensä LEI:n myöntämis/viimeinen uusimisaika + 365 päivää, mutta ei koskaan enempää kuin 425 päivää myöhemmin.

2.3. Asiakas voi valita, että hänen LEI-tunnuksensa uusitaan automaattisesti.

2.3.1. Jos asiakas on valinnut LEI:n automaattisen vuosittaisen uusimisen, häneltä veloitetaan maksu 60 päivää ennen sopimuksen päättymistä. Maksu vähennetään samalta tililtä, joka annettiin ensimmäistä maksua varten.

2.3.2 Asiakkaalle ilmoitetaan tulevasta automaattisesta uusimisesta sähköpostitse. Heillä on 5 päivää aikaa lähettää muutokset LEI-tietoihinsa siltä varalta, että jotain on päivitettävä, tai heidän on peruutettava LEI-tunnuksensa automaattinen uusiminen. 5 päivän jakson jälkeen LEI Rekisteri aloittaa uusimisprosessin. Kun uusimisprosessi on saatu päätökseen, asiakkaat saavat lopullisen vahvistussähköpostin, joka sisältää lopullisen laskun uusimispalvelusta. Kun LEI on uusittu, uusimista ei voi peruuttaa.

2.4. Toimijalla LEI Rekisteri on täysi oikeus uusia oikeushenkilön LEI-tunnus ja päivittää viitetiedot GLEIF-tietokannassa asiaankuuluvan paikallisen toimintayksikön kautta.

2.4.1. Jos oikeushenkilö on rekisteröity, LEI Rekisteri:llä ja asianomaisella paikallisella toimintayksiköllä on oikeus päivittää oikeushenkilön viitetiedot asiaankuuluvan rekisterin perusteella.

2.4.2. Jos oikeushenkilön tietoja ei voida verrata rekisteriin, LEI Rekisteri ja asianomainen paikallinen toimintayksikkö pyrkivät kohtuullisin toimenpitein uusimaan LEI:n olemassa olevien tietojen avulla. Tähän voi sisältyä emoyhtiöiden (taso 2) tietojen asettaminen ei-julkisiksi tai rahastosuhdetietojen ilmoittamatta jättäminen.

2.4.3. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan toimijalle LEI Rekisteri, jos tiedoissa on tapahtunut muutos, jota ei voida vahvistaa julkisista rekistereistä, ja toimittamaan asiaankuuluvat päivitetyt tiedot.

2.4.4. LEI Rekisteri voi ottaa yhteyttä asiakkaaseen pyytääkseen päivitettyjä tietoja ja/tai asiakirjoja (esim. päivitetyt konsernitilinpäätökset, raportointipoikkeus, valtakirja, valtuutustodistus tai mitä tahansa muita tietoja).

2.4.5. Jos asiakas ei toimita pyydettyjä tietoja ja/tai asiakirjoja, LEI-tunnusta ei voida uusia. Jos LEI-tunnusta ei uusita, koska asiakas ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja, LEI Rekisteri ja asianomainen paikallinen toimintayksikkö eivät ole vastuussa mistään LEI:hen liittyvistä vahingoista. Jos asiakas ei toimita pyydettyjä tietoja 60 päivän kuluessa, toimijalla LEI Rekisteri on oikeus purkaa sopimus.

3. Fast-track-pikapalvelu

3.1. Fast-track-pikapalvelu on tarkoitettu vain uusille LEI-asiakkaille. Fast-track-palvelu on saatavilla Yritys- ja yhteystietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyille oikeushenkilöille, joilla ei ole tai jotka eivät raportoi emoyhtiötietoja (taso 2) tai rahastosuhdetietoja. Jos asiakas täyttää Fast-trackin vaatimukset, Fast-track-valintaruutu näytetään kassasivulla.

3.2. Jos Fast-track-valintaruutua ei näy kassasivulla, emme löytäneet vastaavuutta yhteisön rekisteröintinumeron ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietokannan välillä, tai hakemuksessa on raportoitu suhdetietoja. Tässä tapauksessa LEI-hakemus käsitellään tavallisena hakemuksena.

3.3. LEI Rekisteri takaa uuden LEI:n 3 tunnissa Fast-track-asiakkaille.

3.4. LEI Rekisteri pyrkii toimittamaan LEI-tunnuksen luvatussa ajassa.

4. LEI-sertifikaatti/-tunniste

4.1. LEI-sertifikaatti ja + tunniste ja paperikopio sertifikaatista voidaan lisätä tilaukseen kassasivulla tai ostaa erikseen sen jälkeen, kun LEI-tiedot on julkaistu tällä verkkosivustolla. LEI-sertifikaatin ja -tunnisteen sekä paperikopion sertifikaatista voi ostaa erikseen etsimällä LEI-koodia tämän verkkosivuston "LEI-sertifikaatti ja -tunniste"-osiosta.

4.2. LEI Rekisteri lähettää paperiversion sertifikaatista 7 työpäivän kuluessa. Paperikopio lähetetään oikeushenkilön viralliseen osoitteeseen.

4.3. LEI Rekisteri pidättää oikeuden olla lähettämättä uutta paperiversiota, jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja, tai jos asiakas ei hyväksy toimitusta.

5. Maksut

5.1. Maksut uuden LEI:n tilaamisesta, LEI:n siirrosta tai LEI:n uusimisesta löytyvät tämän verkkosivun "LEI:n hinta" -osiosta. Uuden LEI-tunnuksen hinta sisältää LEI:n ensimmäisen rekisteröinnin ja LEI:n vuosittaisen uusimisen valituksi ajanjaksoksi. Olemassa olevan LEI-tunnuksen uusimisen kustannukset sisältävät LEI:n vuosittaisen uusimisen valitulle ajanjaksolle. LEI-tunnuksen siirto on ilmaista, jos sitä tarvitaan. Ilmoitetut kustannukset sisältävät GLEIF-maksun. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ALV on 0 %, jos EU-maan ALV-numero on voimassa. ALV-numero vahvistetaan automaattisesti VIES-tietokannasta. ALV on 24 %, jos ALV-numero on virheellinen tai sitä ei ole, ALV lisätään EU OSS -järjestelmän mukaisesti.

5.2. Hakija voi valita lisäpalveluita lisämaksusta.

5.2.1. Emoyhtiötietojen lisääminen maksaa 10€ emoyhtiöltä vuodessa.

5.2.1. Rahastotietojen vahvistaminen maksaa 10€ vuodessa.

5.2.3. Jos Fast-track-palvelu valitaan kassalla, lisätään hintaan lisämaksu 5.95€.

5.2.4. LEI-sertifikaatin ja -tunnisteen ja sertifikaatin paperikopion hinnat löytyvät tämän verkkosivuston "LEI-sertifikaatti ja -tunniste" -osiosta.

6. Palautusoikeus

6.1 Jos haluat hakea hyvitystä, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Hyvitys- ja peruutuspyynnöt voi lähettää myös osoitteeseen Uus 21-2, 10111, Tallinna, Viro.

6.2 Hyvitykset myönnetään 7 päivän kuluessa. Huomaa, että palautusajat vaihtelevat pankeittain. Hyvityksen saapumisessa voi kestää jopa 30 päivää.

6.3. Toimijalla LEI Rekisteri on oikeus veloittaa 30€ palautusmaksu per hyvitys.

6.4. Asiakkaalla on oikeus vaatia hyvitystä, jos hän ei täytä jotakin kohdassa 6.5 mainituista ehdoista.

6.5. Toimijalla LEI Rekisteri on oikeus evätä hyvitys, jos:

6.5.1. Hakemus on katsottu lopulliseksi.

6.5.2. LEI-tunnuksen automaattinen uusiminen on suoritettu.

6.5.3. Asiakas on tilannut LEI-tunnuksensa monivuotisen uusimisen (esim. 5 vuoden LEI), mutta huomaa myöhemmin, ettei enää tarvitse aktiivista LEI:tä.

6.5.4. Asiakas siirtää LEI:n toiselle palveluntarjoajalle ennen ennakkoon maksetun uusimisjakson päättymistä.

6.5.5. Päivät LEI:n uusimisjaksosta menetetään, koska asiakas siirtää ja uusii LEI:n, jota hallinnoi eri palveluntarjoaja kuin LEI Rekisteri ja LEI:n "seuraava uusimispäivä" on yli 60 päivän päässä.

6.5.6. Kansainvälisen sivuliikkeen LEI:n uusimisjaksosta menetetään päiviä, koska pääkonttorin LEI on asetettu LAPSED-tilaan (”rauennut”) ja sen jälkeen kansainvälisen sivuliikkeen LEI on asetettu LAPSED-tilaan.

6.5.7. LEI-tunnusta ei voida myöntää, uusia tai siirtää, jos asiakas ei ole toimittanut vaadittuja tietoja 60 päivän kuluessa. Tarvittavia tietoja voivat olla muun muassa seuraavat:

  • valtakirja
  • todistus valtuutuksesta
  • asiakirjat, jotka osoittavat, ketkä ovat oikeushenkilön valtuutetut edustajat
  • rekisteröintiasiakirjat
  • asiakirjat, jotka osoittavat oikeushenkilön perustamispäivän
  • asiakirjat, jotka osoittavat, milloin oikeushenkilötietoihin on tehty muutoksia
  • asiakirjat konsolidoinnin tai rahastosuhteiden vahvistamiseksi
  • pääkonttorin tai sateenvarjorahaston LEI
  • muut oikeushenkilöön liittyvät asiakirjat/tiedot.

6.5.8. Annettujen emoyhtiötietojen (taso 2) validoinnin jälkeen käy selväksi, että ainakin yksi emoyhtiöistä ei konsolidoi.

6.5.9. Asiakas ei hyväksy paperikopion toimittamista LEI-sertifikaatistaan tai on antanut virheellisiä tietoja.

6.6. GLEIF RA -hallintokehyksessä kuvattua hyvitysjaksoa noudatetaan asianmukaisesti.

7. Sovellettava lainsäädäntö

7.1 Tämä sopimus ja kaikki riidat tai vaatimukset, mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaatimukset, jotka johtuvat tai liittyvät sopimukseen, sen kohteeseen tai sen muodostukseen, ovat Englannin ja Walesin lain alaisia, ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti.

Lopulliset ehdot

Asiakas on täysin vastuussa kaikista LEI-numeroon liittyvistä toiminnoista, jotka liittyvät hänen edustamaansa oikeushenkilöön. LEI Rekisteri ei ole millään tavalla vastuussa LEI-tunnuksiin liittyvistä mahdollisista vahingoista.

LEI Rekisteri toimii LEI:n rekisteröintiasiamiehenä asiakkaan nimissä ja tekee yhteistyötä GLEIF:n akkreditoitujen paikallisten toimintayksiköiden kanssa tilatessaan, uusiessaan, siirtäessään ja päivittäessään LEI-tunnuksia asiakkailleen.

LEI Rekisteri pidättää oikeuden tehdä muutoksia ehtoihinsa milloin tahansa. Asiakirja, jossa esitetään nykyiset käyttöehdot, löytyy aina LEI Rekisteri -sivustolta: https://www.leitunnus.fi