NordLEI vs LEI Rekisteri

Maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä on suunniteltu edistämään LEI-tunnuksen myöntäjien ja rekisteröijien välistä kilpailua LEI-tunnusta hakevien oikeussubjektien eduksi. LEI-tunnuksen myöntämisen ja ylläpidon hinnoittelu on siis jätetty organisaatioiden itsensä vastuulle. Tämä selittää, miksi jotkut yritykset veloittavat kaksinkertaisen hinnan kilpailijoihinsa verrattuna. 

 

 

Nord LEI                                                             LEI Rekisteri

rekisteröintikustannukset (1 vuosi) 99€                            rekisteröintikustannukset  (1 vuosi) 65€

vuosittainen uusimishinta 79€                                               vuosittainen uusiminen 65€

monivuotinen uusiminen 3 vuodeksi – 65€/vuosi             monivuotinen uusiminen 3 vuodeksi – 55€/vuosi

monivuotinen uusiminen 5 vuodeksi – 60€/vuosi             monivuotinen uusiminen 5 vuodeksi – 49€/vuosi

 

*Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, joka lisätään tarvittaessa
**Saatavilla: https://fi.nordlei.org/support-pricing [Viitattu 29. kesäkuuta 2023].

REKISTERÖI LEISI NYT

 

Kuka myöntää LEI-koodit? 

G20-ryhmä kehitti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän (GLEIS) vuonna 2011 vastauksena vuoden 2008 maailmanlaajuiseen finanssikriisiin. 

Oikeushenkilötunnuksen (LEI) hankkiminen on helppoa – sinun tarvitsee vain valita haluamasi liikekumppani kaikkien LEI-tunnuksen myöntävien ja rekisteröivien organisaatioiden joukosta. Valinta voi tapahtua GLEIFin (Global Legal Entity Foundation) akkreditoimien paikallisten toimintayksiköiden (Local Operating Units, LOU) tai rekisteröintiagenttien (Registration Agents, RA) välillä. 

Vientiin oikeutetulla yksiköllä on valtuudet myöntää LEI-tunnuksia rahoitustapahtumiin osallistuville oikeussubjekteille. Vaikka vientiin johtavat yksiköt voivat itse rekisteröidä LEI-tunnuksia asiakkailleen, ne yleensä jättävät asiakkaiden tavoittamisen ja mahdollisten haasteiden ratkaisemisen luottolaitosten tehtäväksi. 

GLEIF loi “rekisteröintiagentin” käsitteen yksinkertaistaakseen LEI-tunnusten myöntämistä. Niiden tehtävänä on auttaa sinun kaltaisiasi oikeussubjekteja, jotka haluavat saada LEI-koodin. RA:n menestys määräytyy sen mukaan, miten tehokkaita niiden järjestelmät ovat ja miten hyvin ne pystyvät yksinkertaistamaan LEI-rekisteröinti- tai uusimisprosessia asiakkailleen. 

 

LEI-hinnoittelurakenne 

LEI-tunnuksen myöntämisestä ja ylläpidosta perittävät maksut määräytyvät yksinomaan LOU:n tai RA:n mukaan. Tämä selittää ne erilaiset hintaerot, joihin törmäät, kun etsit yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voit rekisteröityä. LEI-numeron hankkiminen voi maksaa 69€+alv ja 150€+alv välillä riippuen valitsemasi kumppanin voittomallista.

Tästä järjestelmästä ei useinkaan kerrota, että LEI-hinnat määräytyvät organisaation oman maksurakenteen mukaan, eikä niillä ole mitään tekemistä itse LEI-koodin arvon kanssa. Koodi on yksinkertaisesti väline, jonka avulla voidaan helposti tunnistaa rahoitusmarkkinoilla toimivat oikeushenkilöt.

 

NordLEI

NordLEI työskentelee sen puolesta, että oikeushenkilötunnus otetaan laajasti käyttöön organisaatioissa maailmanlaajuisesti. GLEIF on akkreditoinut NordLEI:n paikalliseksi toimintayksiköksi, ja se on 40. organisaatio maailmassa ja ensimmäinen Pohjoismaissa, joka on saanut tämän akkreditoinnin.

NordLEI on GLEIFin akkreditoima vientiin johtava yksikkö, joka on päättänyt olla tekemättä yhteistyötä rekisteröintiasiamiesten kanssa. 

NordLEI:ssä LEI-tunnuksen ensimmäinen rekisteröinti maksaa 99€+alv ja uusiminen myös 79€+alv per LEI.

 

Hinnoittelu [online]. 

Saatavilla: https://fi.nordlei.org/support-pricing [Viitattu 29. kesäkuuta 2023]. 

 

LEI Rekisteri

LEI Rekisteri on virallinen RA, olemme auttaneet oikeushenkilöitä hakemaan uusia LEI-koodeja tai siirtämään ja uusimaan olemassa olevia LEI-koodeja vuoden 2018 alusta lähtien. Olemme menestyksekkäästi pyrkineet tavoitteeseemme tehdä LEI-rekisteröintiprosessista yksinkertainen, automatisoitu, nopea ja edullinen. LEI-rekisteri on rakentanut uskollisen asiakaskunnan tarjoamalla markkinoiden alhaisimmat hinnat ja pitämällä samalla yllä aktiivista 7 päivää viikossa toimivaa asiakastukea 35 maassa.  

LEI rekisteriin rekisteröiminen maksaa 65€ + alv, ja sama koskee myös vuosittaista uusimista, ellet halua rekisteröityä useamman vuoden uusimiseksi. Tämän konseptin LEI Rekisteri otti käyttöön vuonna 2018, ja siitä on nyt tullut standardi monien palveluntarjoajien keskuudessa. 

Monivuotiset uusinnat on suunniteltu auttamaan sinua säästämään aikaa ja rahaa. LEI-rekisteri ottaa vastuun LEI-tunnuksesi uusimisesta ennen vuotuista päättymispäivää, mikä auttaa välttämään ikäviä tilanteita, kuten sen, että liiketoimesi estetään vanhentuneen LEI-tunnuksen vuoksi. 

Voit valita 3- ja 5-vuotisen kauden välillä, joista ensimmäinen maksaa  55€ + alv vuodessa ja toinen vaihtoehto vain 49€ + alv vuodessa. 

REKISTERÖI LEISI NYT

 

LEI-tietojen laatu 

Tietojen laadun käsitteen selventämiseksi GLEIF on määritellyt tiiviissä vuoropuhelussa LEI:n sääntelyn valvontakomitean ja LEI:n myöntävien organisaatioiden kanssa mitattavissa olevat laatukriteerit käyttäen Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) kehittämiä standardeja.

GLEIF julkaisee kuukausittain Global LEI Data Quality Reports ja LEI Issuer Data Quality Reports. Nämä tiedostot ovat saatavilla GLEIF Data Quality Management -palvelusta.

Verrattaessa Nordic Legal Entity Identifier AB:tä (NordLEI) ja RapidLEI-kumppaniamme (Ubisecure Oy) voit havaita, että keskeinen mittari Average Total Data Quality Score (TDQS) on pysynyt molemmilla LEI-palveluntarjoajilla vahvasti 99,99-100:ssa. Tämä tarkoittaa, että näiden kahden LEI-palveluntarjoajan työn laatu on yhtä erinomaista. 

Tietojen laatua koskeva raportti (2022) [online]. 

Saatavissa: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-data-quality-management [Viitattu 22. maaliskuuta 2021].  

 

Keskeiset asiat

  • LEI-tunnuksen myöntämisen ja ylläpidon hinnoittelua ei ole jäsennelty, ja se on jätetty kunkin LEI-tunnuksen myöntäjän ja rekisteröintiagentin itsensä tehtäväksi. 
  • LEI-hinta heijastaa valitsemasi kumppanin voittokaavaa eikä sillä ole mitään tekemistä LEI:n arvon kanssa.
  • Jos haluat tarkistaa palveluntarjoajasi tietojen laadun, käy osoitteessa GLEIFin tietojen laadunhallintaraportit.