LEI-TUNNUKSEN HAKEMINEN

 

 

LEI-tunnuksen hakeminen vie vain muutaman minuutin.

LEI-tunnuksen hakeminen on helppoa. Täytä kaikki lomakkeet yllä olevassa LEI-hakulomakkeessa.

LEI-tunnuksen hakeminen vie vain muutaman minuutin.
65€ 65€
/
1 vuosi 1 vuosi
65 € / vuosi 65 € / vuosi
165€ 165€
/
3 vuotta 3 vuotta
55 € / vuosi 55 € / vuosi
245€ 245€
/
5 vuotta 5 vuotta
49 € / vuosi 49 € / vuosi
Web Site

Virallinen osoite* Huomautus – jos emo- ja tytäryhtiön välisen suhteen alkamispäivä on tilikauden päättymisen jälkeen, palaa kysymykseen ”Konsolidoiko emoyritys tilinpäätöksen/vuosikertomuksen?” ja merkitse vastaukseksi ”Ei”.

* Huomautus – jos emo- ja tytäryhtiön välisen suhteen alkamispäivä on tilikauden päättymisen jälkeen, palaa kysymykseen ”Konsolidoiko emoyritys tilinpäätöksen/vuosikertomuksen?” ja merkitse vastaukseksi ”Ei”.

Paytrail - LEI-tunnuksen hakeminen
VISA - LEI-tunnuksen hakeminen
Mastercard - LEI-tunnuksen hakeminen


LEI-tunnuksen hakeminen

Haluamme tehdä LEI-tunnuksen hakemisesta nopeaa, yksinkertaista ja toimivaa. LEI-tunnuksen voi hakea helposti kolmessa vaiheessa.

 1. Täytä LEI-tunnuksen hakemuskaavakkeen tiedot

Yleensä yrityksen tiedot saadaan suoraan YTJ. Mikäli tahoa ei ole rekisteröity, mutta siltä vaaditaan LEI-koodi, pyydämme sinua toimittamaan tarvittavat lisäasiakirjat.

 1. Lähetä hakemus ja maksa luottokortilla, tilisiirrolla tai PayPalilla

 2. Tietosi tarkistetaan ja LEI-tunnus lähetetään sähköpostiisi

Otamme yhteyttä tietojen varmentamiseksi, jos tiedoissa on virheitä tai oikeushenkilöä ei voida varmentaa julkisista tietokannoista.


Entä jos oikeushenkilöä ei ole rekisteröity?

Useimmat yritykset ja oikeushenkilöt on rekisteröity jonkin viranomaisen ylläpitämässä tietokannassa. Rekisteröintiviranomainen voi olla virallinen yhtiörekisteri, kuten esimerkiksi Virre, tai veroviranomainen.

Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, mutta tunniste kuitenkin tarvitaan, lähetä hakemuksen yhteydessä myös vastaava asiakirja, joka voi olla säätiön perustamiskirja, verottajan myöntämä verotodistus tai sopimus.


Voinko hakea LEI-tunnusta, jos en ole yrityksen laillinen edustaja?

Kyllä. Voit hakea LEI-tunnusta vaikket olisikaan yrityksen laillinen edustaja. Otamme kuitenkin sinuun yhteyttä pyytääksemme laillisen edustajan allekirjoittaman valtakirjan. Lähetämme valmiin valtakirjapohjan sähköpostiisi ja voit skannata tai ottaa kuvan allekirjoitetusta valtakirjasta ja lähettää sen meille.


Voiko LEI-tunnusta hakea toisessa maassa rekisteröidylle yritykselle?

Tunnisteen voi hakea myös toisessa maassa rekisteröidylle yritykselle. Täytä lomake samaan tapaan kuin kotimassa rekisteröidynkin yrityksen hakemus. Varmennamme esittämäsi tiedot vastaavan maan rekisteristä.


Yritys on toisen yrityksen omistama. Miten ja milloin nämä tiedot on ilmoitettava?

GLEIF-sääntöjen mukaan oikeushenkilöt voivat ilmoittaa emoyhtiön ja varsinaisen emoyhtiön tiedot. Pelkkä osakkeiden tai edes koko osakekannan omistaminen ei tee toisesta yhtiöstä emoyhtiötä.

Emoyhtiön tiedot on ilmoitettava vain silloin, kun:

 1. Emoyhtiö omistaa YLI 50 % tytäryhtiöstä.
 2. JA emoyhtiö esittää konsolidoidun tilinpäätöksen.

Jos emoyhtiö omistaa tytäryhtiön, mutta konsodoitua tilinpäätöstä ei esitetä, GLEIFin tytär- ja emoyhtiön väliselle suhteelle asettamat edellytykset eivät täyty.

Millaisia tietoja on esitettävä silloin, kun toinen yhtiö omistaa oikeushenkilön ja konsolidoitu tilinpäätös esitetään?

 1. Emoyhtiön nimi ja osoite
 2. Ensimmäinen tiedossa oleva emo- ja tytäryhtiön välisen suhteen alkamispäivä
 3. Tilikausi (viimeinen konsolidoitu tilinpäätös)
 4. Todisteet konsolidoidusta tilinpäätöksestä. Tällä hetkellä vain emoyhtiön viimeisin konsolidoitu tilinpäätös hyväksytään todisteena.

Entä jos en pysty esittämään näitä tietoja?

Jos oikeushenkilöllä ei ole emoyhtiötä tai sen tietoja ei voida ilmoittaa LEI-tunnusta haettaessa, jokin seuraavista perusteluista on esitettävä:

- Luonnolliset henkilöt: Määritelmän mukaista emoyhtiöltä ei ole, koska yrityksen päätäntävaltaa käyttää luonnollinen henkilö tai henkilöt, eikä konsolidoitua tilinpäätöstä esittävää emoyhtiötä myöskään ole.

- Konsolidoitua tilinpäätöstä ei esitetä: Määritelmän mukaista emoyhtiötä ei ole, koska yrityksen päätäntävaltaa käyttävät oikeushenkilöt eivät esitä konsolidoitua tilinpäätöstä.

- Ei tiedossa olevaa henkilöä: LEI-tunnuksen edellyttämää emoyhtiötä ei ole, koska tiedossa olevaa yrityksen päätäntävaltaa käyttävää henkilöä ei ole (esim. hajautettu osakkeenomistus).

- Ei-julkinen: Kaikissa alla mainituissa käyttötapauksissa:

 • Oikeudelliset esteet: Vastaavan maan lait tai säännökset estävät vaadittujen tietojen julkistamisen. Yhteisö ei voi ilmoittaa emoyhtiötään LEI-tunnusten maailmaanlaajuisessa tietokannassa.
 • Suostumusta ei saada: Laki edellyttää emoyhtiön suostumusta, mutta suostumusta ei saatu tai emoyhtiötä ei tavoitettu.
 • Oikeudelliset sitoumukset: Oikeudelliset sitoumukset (muut kuin maan lait tai säännökset), kuten vaikkapa yhtiöjärjestys tai sopimus estävät näiden tietojen julkistamisen.
 • Vahinkoa ei voida sulkea pois: Tytäryhtiö on yrittänyt selvittää emoyhtiön tietojen raportointiin liittyvät asiat emoyhtiöltä, mutta ei ole pystynyt riittävissä määrin sulkemaan pois vahingon mahdollisuutta estääkseen tytäryhtiön vastuuriskit.
 • Tietojen luovuttaminen on vahingollista: Tietojen julkistaminen olisi vahingollista oikeushenkilölle tai vastaavalle emoyhtiölle. Tällaisia syitä ovat yhteisön ilmoittamat viranomaisten vastaavissa olosuhteissa yleisesti hyväksymät syyt.

Miten emoyhtiö ja varsinainen emoyhtiö poikkeavat toisistaan?

Emoyhtiö – ensimmäinen tiedossa oleva emoyhtiö, joka esittää tytäryhtiön tiedot sisältävän konsolidoidun tilinpäätöksen.

Varsinainen emoyhtiö – emoyhtiön ja tytäryhtiön varsinainen emoyhtiö.

Esimerkki:

 1. Yhtiö ” LEI Rekisteri” hakee LEI-tunnusta.
 2. LEI Rekisterin omistaa yhtiö nimeltä ”Legal Entity Identifier LTD” (> 50 %), jonka konsolidoituun tilinpäätökseen LEI Rekisterin tiedot sisällytetään.
 3. Yhtiön ”Legal Entity Identifier LTD ” omistaa puolestaan ”LEI Code LTD” (> 50 %) ja LEI Code LTD:n (> 50 %) omistaa puolestaan yritys nimeltä ”Ultimate LEI Code Parent Holding LTD”.

Tytäryhtiö - LEI Rekisteri

Emoyhtiö - Legal Entity Identifier LTD

Varsinainen emoyhtiö - Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Millaisia tietoja LEI-tunnuksen tietoihin sisältyy

LEI-tietoja on kahdenlaisia.

LEI-tunnuksen tason 1 tiedot: oikeushenkilön yleiset tiedot, joita ovat muun muassa:

 • yrityksen nimi
 • muut tai aiemmat nimet
 • rekisteröintiajankohta
 • Y-tunnus
 • kotimaa
 • yhtiömuoto
 • tila (toimiva, ei aktiivista toimintaa, sulautunut, purettu)
 • osoitteet (kotipaikka ja käyntiosoite jne.)

LEI-rekisteröinnin tiedot:

 • rekisteröintiajankohta
 • tietojen päivitys – milloin LEI-tiedot päivitettiin viimeksi?
 • tila – voimassa - vanhentunut – ei aktiivisessa käytössä – mitätöity – odottaa arkistointia
 • tietojen seuraava päivitysajankohta – milloin LEI-tiedot on päivitettävä LEI-tunnuksen voimassaolon varmistamiseksi
 • LEI-tunnuksen myöntäjä – LEI-tunnuksen nykyinen ylläpitäjä (LEI-rekisteri)

Lisää tietoa LEI-tunnuksen tason 1 tiedoista.


LEI-tunnuksen tason 2 tiedot?

Nämä ovat tytäryhtiön, emoyhtiön ja varsinaisen emoyhtiön tietoja. Näihin tietoihin lukeutuvat myös sellaiset poikkeustapaukset, joissa tason 2 tietoja ei ilmoiteta.

Lisätietoja LEI-tunnuksen tason 2 tiedoista.

LEI:
LEI-tunnuksen seuraava uusimispäivämäärä:
LEI-koodia hallinnoi tällä hetkellä [current_lou]. Voit kuitenkin siirtää sen yhteistyökumppanillemme Ubisecure Oy:lle (RapidLEI).
LEI-tunnus on vanhentunut, ja sinun on suoritettava tunnuksesi vuosittainen uusiminen siirtoprosessin yhteydessä.
LEI-numeroasi hallinnoi tällä hetkellä [current_lou]. Olet siirtämässä LEI-numerosi LEI-rekisterin hallintaan. Suorittaaksesi prosessin, meidän on siirrettävä LEI-numerosi kumppanillemme LOU, RapidLEI:lle. RapidLEI on GLEIF:n hyväksymä LEI-numeroiden myöntäjä. Valitse alta tavallinen siirto (LEI-numeroa ei uusita) tai siirto sekä LEI-numeron uusiminen.

Mitä eroa on LEI-tunnuksen siirrolla ja LEI-tunnuksen uusimisella?LEI-tunnuksen uusiminen on vuotuinen rekisteröintitietojen päivitys oikeushenkilöön liittyen GLEIF-tietokannassa. Oikeushenkilöön liittyvät tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa.

LEI-tunnuksen siirto tarkoittaa LEI-koodin siirtämistä toiselta palveluntarjoajalta toiselle. LEI-tunnus on siirrettävissä, jotta asiakkaalle voidaan tarjota valinnanvapaus palveluntarjoajien välillä. Jos asiakas ei ole tyytyväinen maksuihin, palveluun tai tietojen laatuun, voi se siirtää LEI-tunnuksen eri LEI-myöntäjälle (LOU). LEI-numero ei muutu siirtoprosessissa. Se on taustaprosessi, joka ei ole näkyvissä loppuasiakkaille. Kaikki LEI-koodit ovat voimassa kaikilla lainkäyttöalueilla. Sijoituspalvelujen tarjoajat eivät pysty erottamaan LEI-numeroita LOUn mukaan.

LEI-rekisteri tarjoaa siirtopalvelun yhdessä LEI-uudistamisen kanssa varmistaakseen korkeimman tietojen tarkkuuden tason.
Jatkaakseesi uusimista, meidän on siirrettävä LEI-numerosi, joten jatka uusimista käyttämällä LEI-numeron siirtolomaketta.
"Hyvä asiakas, LEI-numeroasi hallinnoi tällä hetkellä kumppanimme, LOU RapidLEI, mutta ei meidän, rekisteriedustajan hallinnassa. Arvostamme kiinnostustasi palveluamme kohtaan, mutta valitettavasti emme tue tällä hetkellä yksikköäsi. Uusi LEI-numerosi ottamalla suoraan yhteyttä RapidLEI:in lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai etsi paikallinen kumppanisi vierailemalla heidän kumppanisivustollaan. Kiitos ymmärryksestäsi! LEI-rekisteröintitukitiimi
Hyvä asiakas, Sinulla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus LEI-koodille [lei]. Sopimus on voimassa [paid_until] saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että huolehdimme vuotuisista LEI-tunnuksesi uusimisista [paid_until]. Voit tarkistaa LEI-tietosi täältä: [leicert_link] Jos haluat päivittää LEI-tietojasi tai sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [site_email].
Hyväksytkö siirron ja LEI-numeron uusimisen samalla hakemuksella?
Olet täyttämässä LEI-numeron siirtohakemusta. Lopullisena varmistuksena meidän on varmistettava, että tarkoituksesi on siirtää LEI-numero ilman tietojen uusimista. Haluatko edelleen uusia ja siirtää LEI-numerosi?