YKSITYISYYDENSUOJAKÄYTÄNNÖT

LEI Register OÜ (tästedes “LEI Rekister“) käsittelee ja käyttää asiakastietoja (yhteisön nimi, y-tunnus, rekisterinumero, käyntiosoite, valtuutettu henkilö, sähköposti, puhelin) tässä asiakirjassa määritetyllä tavalla ja siinä määriteltyjen periaatteiden mukaan. Lisäksi LEIRegister vakuuttaa, että se käsittelee antamiasi tietoja vain hyvässä uskossa toimien. Asiakas antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn merkitsemällä LEI-tunnusta hakiessaan vastaavan kentän. Näin se antaa LEI Rekistrile suostumuksensa asiakastietojen käyttöön kaikissa sellaisissa kaupoissa, joissa tarvitaan LEI-tunnusta.

1. Asiakastietojen keräämisen ja käsittelyn periaatteet.
1.1. Asiakastietoja kerätään verkkosivulla www.leitunnus.fi, kun asiakas täyttää hakemuksen LEI-tunnuksen tilaamista tai uusimista varten joko itselleen tai edustamalleen yritykselle. Asiakas vakuuttaa hakemusta tehdessään, että sillä on oikeus tilata tai uusia LEI-tunnus kyseisen yrityksen puolesta. Tarvittaessa LEI Rekister voi tarkentaa asiakastietoja ja esittää kysymyksiä sähköpostitse tai puhelimitse.
1.2. LEI Rekister pyytää asiakkailta ainoastaan sellaisia tietoja, joita asiakas tarvitsee LEI-tunnuksen tilaamista varten tai muihin LEI-tunnukseen liittyviin toimiin.
1.3. Asiakkailta kerättävät tiedot on määritelty LEI-tunnuksen tilauslomakkeella, ja ne voivat muuttua GLEIFin määrittelemien protokollien mukaisesti. Kerättävät tiedot löytyvät tästä.

2. Asiakastietojen käsittely ja välittäminen.
2.1. LEI Rekister käsittelee asiakastietoja siten, että ne ovat yhdenmukaiset GLEIFin valtuuttamien paikallisten rekisterinpitäjien mallien kanssa.
2.2. LEI Rekister välittää asiakastietoja ainoastaan GLEIFin valtuuttamille paikallisille rekisterinpitäjille, jotka käyttävät asiakastietoja LEI-tunnuksen muodostamiseen. Tämä valtuutuksen nojalla paikalliset rekisterinpitäjät ovat velvollisia säilyttämään ja suojaamaan asiakastietoja lakien ja asetusten mukaisesti ja niissä säädetyllä tavalla. GLEIFin valtuuttamille yrityksille asetetut vaatimukset ja niitä kosekvat ohjeet löytyvät tästä.

3. Asiakastietojen suojeleminen ja säilyttäminen.
3.1. LEI Rekister ei välitä asiakastietoja kenellekään osapuolelle, lukuun ottamatta GLEIFin valtuuttamia paikallisia rekisterinpitäjiä. Yhteenveto GLEIFin valtuuttamista paikallisista rekisterinpitäjistä löytyy tästä.
3.2. Asiakastietoja säilytetään LEI Rekisterin palvelimilla. Tavoitteena on antaa asiakkaille hyvissä ajoin tietoa LEI-tunnusten umpeutumisesta. Jos et halua, että säilytämme tietojasi, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

4. Asiakastietojen muutokset ja niihin liittyvä vastuu.
4.1. Asiakas on täysin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja suosittelemme ensi tilassa ilmoittamaan sellaisten tietojen muutoksista, jotka koskevat LEI-tunnuksen hakemista tai uusimista.
4.2. LEI Rekister ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisten asiakastietojen antamisesta.