YKSITYISYYDENSUOJAKÄYTÄNNÖT

Tässä tietosuojakäytännössä (jäljempänä "tietosuojakäytäntö") kuvataan LEI Register OÜ:n (jäljempänä "LEI-rekisteri") henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä sekä keräämiemme henkilötietojen tyypit ja keräämiemme henkilötietojen käsittelytavat. Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

1. Rekisterinpitäjä

LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Yhteyshenkilö
info@leitunnus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
LEI-rekisteri ja sen sopimuskumppanit käyttävät kerättyjä henkilötietoja tiedonsaantitarpeen perusteella. Käsittelemme vain oikeushenkilöiden tai heidän edustajiensa (jäljempänä "yritys" tai "henkilö") henkilötietoja.
Käsittelemme sellaisten henkilöiden henkilötietoja: 1) jotka ovat LEI-rekisterin olemassa olevia asiakkaita; 2) jotka ovat lähettäneet kyselyn (mahdollinen asiakas) LEI-rekisterin verkkosivuston www.leitunnus.fi ( jäljempänä "verkkosivusto") kautta; 3) jotka selaavat LEI-rekisterin verkkosivustoa (mahdollinen asiakas); tai 4) joiden LEI-tunnuksen osoite on saatavilla julkisessa tietokannassa (mahdollinen asiakas).

LEI-rekisteri käyttää kerättyjä henkilötietoja ottaakseen yhteyttä asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin ja tarjotakseen heille palveluja. LEI-rekisteri voi käyttää henkilötietoja myös taloudellisen toiminnan ja analyysien tukemiseen, liiketoiminta-analyysien suorittamiseen, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen sekä sisällön ja mainosten mukauttamiseen.
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperusta on LEI-rekisterin perusteltu intressi tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarjota, parantaa ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan sekä tarjota parempia, kohdennettuja mainoksia.

LEI-rekisteri ei luovuta kerättyjä henkilötietoja valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. LEI-rekisteri voi kuitenkin siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat sopimuspalveluita LEI-rekisterille. Tällaiset kolmannet osapuolet ovat sopimuksen nojalla velvollisia käyttämään niille luovutettuja henkilötietoja vain sopimuspalveluiden tarjoamiseen. LEI-rekisteri voi myös luovuttaa kerättyjä henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, kun sovellettavat lait sitä edellyttävät.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Tavalliset tiedot, esimerkiksi:
· yrityksen nimi;
· LEI-tunnuksen omistavan yrityksen LEI-tunnuksen numero;
· sähköpostiosoite;
· sijaintimaa.

Palveluidemme tai verkkosivustomme käytön yhteydessä tai muussa vastaavassa tilanteessa kerätyt henkilötiedot, esimerkiksi:
· palvelun tai verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot;;
· tiedot käytetystä laitteesta;;
· LEI-tunnus;
· IP-osoite;
· selaimen tiedot.

5. Tavalliset tietolähteet ja evästeet
Asiakas siirtää henkilötietonsa itse aina, kun hän ostaa tuotteen tai palvelun LEI-rekisteristä, sekä silloin, kun hän käy verkkosivustolla ja lähettää kyselyn. LEI-rekisteri kerää tarvittavat tiedot mahdollisista asiakkaista julkisista tietokannoista. Aina kun välitämme tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, asiakas näkee tiedon siitä, onko hänen henkilötietonsa saatu julkisista tietokannoista.

LEI-rekisteri käyttää evästeitä asiakaskokemuksen parantamiseksi.
Käyttämällä palveluitamme asiakas antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen laitteeseensa. Jos asiakas päättää estää evästeiden tallentamisen laitteelleen, hän ei välttämättä pysty pääsemään LEI-rekisterin palveluihin tai käyttämään niitä.

6. Henkilötietojen tavanomaiset vastaanottajat ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueen maihi.

LEI-rekisteri käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden lainkäyttöalueilla.

7. Tietoturva
Kerättyjä henkilötietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden tehtäviin kuuluu henkilötietojen käsittely.
Kerättyjä henkilötietoja sisältävään järjestelmään pääsemiseksi (iAdmin tai Google Drive) käyttäjien on kirjauduttava sisään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.
Kaikki kerätyt henkilötiedot on suojattu tahattomalta tai laittomalta käytöltä (Google Drive) ja muutoksilta, tuhoamiselta tai muulta vastaavalta käsittelyltä (taakka).

8. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus:
• päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä uusia, poistaa ja oikeista tietojaan;
• peruuttaa suostumuksensa, jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen;
• rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä LEI-rekisterissä;
• määrätä lopettamaan henkilötietojensa käsittely.

Asiakkaat voivat käyttää kaikkia yllä lueteltuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tai napsauttamalla meiltä vastaanotetun sähköpostin alaosassa olevaa peruutuslinkkiä.
LEI-rekisteri voi pyytää asiakasta ilmoittamaan pyyntönsä kirjallisesti.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen siihen, miten LEI-rekisteri käsittelee heidän henkilötietojaan, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Kirjalliset pyynnöt ja kyselyt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
LEI Register OÜ
info@leitunnus.fi

9. Tietojen säilytyskäytäntö
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen ja perusteltua tai sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään.
LEI-rekisterin asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja on säilytettävä koko asiaankuuluvan liikesuhteen ajan. Jos liikesuhde päättyy ja henkilötietoja ei enää käytetä aktiivisesti, tiedot on asetettava passiivisiksi. Passiiviset henkilötiedot poistetaan LEI-rekisteristä tietojen säilyttämiskäytännön mukaisesti.